Pretraga

Aplikacija Sunči: Hrvatska aplikacija koja prati potrošnju i proizvodnju energije solarnih elektrana

A- A+

Aplikacija Sunči je prva hrvatska aplikacija koja nudi mogućnost praćenja potrošnje i proizvodnje energije za kućanstva koja imaju instaliranu solarnu elektranu. Aplikaciju je razvila Zelena energetska zadruga, u sklopu europskog projekta NUDGE. Cilj je bio potaknuti ljudi na promjene u korištenju energije.

instagram mobitel skrolanje

Ilustracija, foto: Unsplash; Gabrielle Henderson

Zelena energetska zadruga (ZEZ) partner je u europskom projektu NUDGE, u kojem sudjeluje kroz inovativne pilot-intervencije poticanja promjena u korištenju energije. Kako je ZEZ-ova voditeljica ovog projekta Lucija Nađ objasnila, nudging, ili na hrvatskom poticanje, je pojam iz bihevioralne ekonomije i psihologije. On sugerira da male promjene u okruženju mogu potaknuti ljude na donošenje odluka koje su u njihovom najboljem interesu, piše ZEZ.

– U našem primjeru radi se o poticanju korisnika na smanjenje potrošnje električne energije kroz pametnije i efikasnije upravljanje samopotrošnjom u kućanstvima koja imaju i vlastitu proizvodnju energije iz solarne elektrane. U projektu NUDGE korištene su tehnike poticanja na promjenu ponašanja u obliku sadržaja koje korisnici vide i uče korištenjem aplikacije Sunči koju smo u Zelenoj energetskoj zadruzi razvili posebno za tu svrhu, rekla je Nađ.

Dala je i primjer jedne od poruka koje aplikacija javlja korisniku: ‘Danas je sunčan dan, tvoja solarna elektrana proizvodi u svom punom kapacitetu, što je idealno vrijeme za samopotrošnju električne energije: uključi perilicu rublja ili/i napuni bateriju svog e-vozila’. Kako je Nađ pojasnila, krajnji cilj je maksimalno efikasna samopotrošnja energije na što jednostavniji način.

Izdvojeni članak

Osnovana nova zadruga: Otvara se prostor za ulaganja u solarnu energiju u lokalnoj zajednici

Aplikacija Sunči – što prati?

Aplikacija Sunči napravljena je kako bi podaci mogli upravljati svojom potrošnjom energije i pratiti svoje energetske podatke. Energetski podaci uključuju proizvodnju iz solarne elektrane, potrošnju kućanstva, samopotrošnja te predanu i preuzetu energiju iz mreže. Ideja je bila da podaci budu grafički i vizualno dostupni korisnicima na edukativan i razumljiv način. Aplikacija je testirana na 82 korisnika.

– Sunči prikuplja podatke putem pametnog mjernog uređaja (Shelly) koji se montira u glavni razvodni ormarić kuće, da mjeri potrošnju električne energije u kućanstvu, te u ormarić solarne elektrane, gdje bilježi proizvodnju elektrane i potrošnju. Prikupljeni podaci se analiziraju te generiraju vizualne prikaze koji korisniku omogućavaju jednostavno upravljanje trošilima u kućanstvu u odnosu na proizvodnju energije. Sunči je prva aplikacija takvog tipa koja pokazuje mjerne podatke korisnika, i to na hrvatskom jeziku, rekla je Nađ.

Voditeljica projekta NUDGE je rekla i kako su kroz aplikaciju slali poticajne intervencije, koji su bili savjeti korisnicima prema njihovom korisničkom tipu. Trenutno su u trećoj i zadnjoj intervenciji prije završetka projekta, kojoj je prethodila intervencija koja daje povratnu informaciju i podiže svijest o potrošnji. Još jedna intervencija je bila ona kojom si potrošač može zadati željeni cilj za uštedu u potrošnji. Nađ je rekla i kako je ZEZ-u u planu nastaviti razvija aplikaciju, pa ju i ponuditi na korištenje drugim zainteresiranim potrošačima.

Izdvojeni članak

Odlične novosti: Više se neće oporezivati dio dohotka ostvarenog prodajom viška električne energije

Aplikacija Sunči – komentari korisnika

U projektu je sudjelovao 82 korisnika s područja Slavonije i kontinentalne Hrvatske. Oni su dobili besplatan uređaj za praćenje potrošnje i proizvodnje energije u kućanstvu. Komentari su bili pozitivni, a iz Zadruge su izdvojili tri komentara.

– Uređaji mi se sviđaju jer su točni kao i računi koje dobivam od HEP-a, ali HEP očitanja dolaze tek u novom mjesecu za protekli pa ne možeš pratiti svoju stvarnu, realnu potrošnju i proizvodnju, dok to možeš sa Sunči da bi optimizirao svoj sustav, što je puno bolje i praktičnije. To ima smisla.

– Potrebno je da tako nešto postoji u Hrvatskoj. Šteta da to odmah ne rade instalateri pri instalaciji solarne elektrane, da upravlja svojom proizvodnjom i potrošnjom. Šteta isto da je toliko strog zakon pa se prelazi u drugi status, ako pređeš granicu proizvodnje. A bez mjerenja ne možeš znati koliko trošiš i proizvodiš, jer je potrebno sve pratiti, rekao je korisnik iz Vrbovca

– Sviđa mi se da vidim graf, ali se ne vide brojke ako ne stisne na stupac. Shelly uređaj ima kompliciraniju aplikaciju naspram Sunči. Sunči je jednostavna, shvatljiva, simpatičnija, ima ljepše ime i super što je na hrvatskom, rekao je korisnik iz Prigorja Brdovečkog

Izdvojeni članak

Obitelj zamijenila stan sa samoodrživom kućom na periferiji Zagreba: Režije su im upola manje

Na jednom mjestu, svi podaci

Kada je u pitanju potreba za ovakvom aplikacijom, Nađ je rekla kako su primijetili da korisnici električne energije često ne razumiju kako se energija zapravo troši. Rekla je da je korisnicima poznato da postoji viša (skuplja) i niža (jeftinija) tarifa, ali im nedostaje način za praćenje stvarne potrošnje. Posebno je to problematično u odnosu na proizvodnju vlastite sunčane elektrane.

– Uz aplikaciju Sunči, sve to se prati na jednom mjestu. Poticanje promjena u korištenju energije je važno rješenje je rezultira usvajanjem navika koje doprinose smanjenju ugljičnog otiska, učinkovitijem korištenju lokalnih resursa te povećanju energetske samodostatnosti. Korisnik ujedno postaje energetski i ekološki osviješten, zaključila je Nađ za ZEZ.

Copy link
Powered by Social Snap