Pretraga

Križevci planiraju biti energetski neovisan grad do 2030. godine: Milijun kuna za solarne panele

A- A+

Gradonačelnik Križevaca, Mario Rajn, održao je sa suradnicima konferenciju za medije na kojoj je predstavio najznačajnije točke dnevnog reda 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca. Između ostalog, podižu se sredstva za sufinanciranje solarnih elektrana na krovovima građana s planiranih 500 tisuća na milijun kuna.

Gradonačelnik Kreižavaca na konferenciji za medije, foto: Grad Križevac

Gradonačelnik je naglasio kako je najznačajnija točka dnevnog reda donošenje izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca prema kojima on sada iznosi 165 milijuna kuna. Ukupni prihodi i primici povećani su za 12.604.052,42 kune dok su ukupni rashodi i izdaci povećani za 17.584.144,81 kunu uz korištenje prenesenog viška od prošle godine u iznosu od 4.980.092,39 kuna.

Tri nova projekta koja su odobrena početkom ove godine iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. Programa ‘Energija i klimatske promjene’ jedan su od glavnih razloga povećanja prihoda, a riječ je o projektima koji se odnose na izradu tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području grada Križevaca i uspostavljanje sustava geotermalne energije na području grada Križevaca kao i na projekt One Sun Connecting North and South kojim će se na krovovima 6 javnih zgrada postaviti solarne elektrane.

Izdvojeni članak

U Križevcima se grade solarne elektrane vrijedne 6 milijuna kuna

Gradonačelnik je naglasio kako je sve zajedno riječ o projektima vrijednim preko 10 milijuna kuna i da će Grad s njima biti bliže tome da postane energetski neovisan do 2030. godine. Upravo zato, rebalansom proračuna podižu se sredstva za sufinanciranje solarnih elektrana na krovovima građana s planiranih 500 tisuća na milijun kuna s obzirom na energetsku krizu i sve veći interes samih građana. Pokreće se i program sufinanciranja uređenja fasada u staroj gradskoj jezgri u cilju uređenja vizure.

Rekonstrukcija zgrada

– Program koji je na tragu mojih obećanja i nastojanja da se u povijesnoj jezgri grada srede i rekonstruiraju koliko je moguće zgrade. Neke objekte koje smo mogli prijaviti na fondove nakon potresa smo prijavili i čekamo rezultate, ali isto tako neke vizure je nužno potaknuti prvenstveno zbog konzervatorskih zahtjeva i zato jer svi europski gradovi kojima je stalo do izgleda grada po takvom modelu to rade, rekao je Rajn.

Po uzoru na Gornje Vine, Grad Križevci će krenuti s izgradnjom autobusnog ugibališta u naselju Bukovje u suradnji s Hrvatskim cestama. Riječ je o još jednoj takvoj situaciji gdje je u pitanju državna prometnica pa se ne može samo postaviti autobusna kućica već je potrebno napraviti cijelo ugibalište što iziskuje i više financijskih sredstava.

Nadalje, povećana je stavka za izgradnju vodovoda za gotovo 3 milijuna kuna radi nastavka izgradnje magistralnog cjevovoda Glogovnica – Carevdar, potom izgradnje uličnog vodovoda u naselju Carevdar te radi izgradnje niza raznih sekundarnih uličnih vodovoda u naseljima gdje nije prošla aglomeracija, a u cilju da se građanima omogući spoj na vodovod.

Copy link
Powered by Social Snap