Pretraga

Materijali budućnosti: Znanstvenici kreirali savitljiv beton idealan za izgradnju u zonama potresa

A- A+

Znanstvenici sa Sveučilišta Swinburne proizveli su u potpunosti novu vrstu materijala za izgradnju. Savitljiv beton nastaje iz otpadnih materijala, a stručnjaci smatraju da je riječ o materijalu koji je izuzetno prikladan za korištenje u gradnji u zonama potresa.

Savitljiv beton | foto: Swinburne University of Technology

Za izrađivanje ovog tipa betona ne koristi se cement, već otpadni materijali industrijske proizvodnje, što ga čini održivim tipom materijala za izgradnju.

Znanstvenici sa Sveučilišta za tehnologiju Swinburne izradili su novu vrstu materijala za izgradnju, koji zbog svoje održivosti i prikladnosti za zone u kojima su česti potresi, mogu biti sinonim za materijal budućnosti. Riječ je o savitljivom tipu betona koji nastaje bez korištenja cementa.

Iza otkrića novog tipa betona stoje znanstvenici dr. Behzad Nematollahi i profesor Jay Sanjayan.

dr. Behzad Nematollahi | foto: Swinburne University of Technology

Materijal koji čuva okoliš i ljude

Beton budućnosti nastaje iz nusprodukata industrijske proizvodnje, poput pepela iz pogona na ugljen. Zbog svoje mogućnosti savijanja ovaj tip betona, smatraju znanstvenici, izrazito je prikladan za izgradnju u zonama koje su često zahvaćene potresima, a u kojima za vrijeme jačih potresa može doći do pucanja tradicionalnog betona.

– Beton je najčešće korišten materijal u svijetu, navodi dr. Nematollahi, zapravo, riječ je o drugom najkorištenijem materijalu na svijetu, odmah nakon vode. Njegova kvaliteta ima ogroman učinak na otpornost infrastrukture, poput zgrada, mostova i tunela.

Tradicionalan beton ne samo da je podložan pucanju ili razbijanju pod određenim pritiskom, već ima i izrazito negativan utjecaj na okoliš do kojeg dolazi stvaranjem njegova ključnog elementa, cementa. Korištenjem materijala koji su nusprodukt industrija beton postaje materijal održive gradnje.

Pucanje tradicionalnog betona pod pritiskom | foto: Swinburne University of Technology

Održiva i izdrživa gradnja

– Za proizvodnju ovog novog betona potrebno je oko 36 posto manje energije i emitirano je do 76 posto manje ugljikovog dioksida u usporedbi s konvencionalnim savitljivim betonom izrađenim od cementa, navodi Nematollahi. 

Kreiranje novog betona korištenjem polimernih vlakana ovaj materijal čini izdržljivijim te omogućava izdržavanje pritiska u kojem ne dolazi do pucanja materijala. Štoviše, dolazi do njegovog savijanja što stvara mogućnost da konstrukcije bez štete izdrže jače potrese.

– Izgradnja u područjima podložnima prirodnim katastrofama prema našem mišljenju jedna je od najprikladnijih za korištenje ovog materijala, objašnjava Nematollahi.

Copy link
Powered by Social Snap