Pretraga

Na 5 lokacija u RH otvaraju se geotermalne bušotine vrijedne 191,7 milijuna eura

A- A+

Završen je međunarodni natječaj za istraživanje i eksploataciju geotermalnih potencijala u Slavoniji, Podravini i Međimurju. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je dozvole za istraživanje geotermalnih voda na prostoru Leščana, Međimurja, Pčelića, Kotoribe i Sječe. Ukupni radovi uključuju izradu 21 geotermalne bušotine, vrijednost istražnih radova iznosi 191,7 milijuna eura, a potencijal projekta čak dvostruko više.

geotermalni izvor

geotermalni izvor | foto: Freepik

Agencija za ugljikovodike za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provela je javno nadmetanje za šest istražnih prostora geotermalnih voda: Leščan, Međimurje 5, Kotoriba, Pčelić, Sječe i Ferdinandovac-1. Za pet lokacija izdane su dozvole za istraživanje geotermalnih voda, dok za jednu, onu na području Ferdinandovca nije bilo ponuda.

Otvara se 21 geotermalna bušotina

Na natječaj je pristiglo 16 ponuda 11 različitih ponuditelja i to za pet od šest ponuđenih istražnih prostora. Radi se o renomiranim domaćim i inozemnim kompanijama koje svoj portfelj žele diversificirati novim, sigurnim i jakim energetskim projektima. Ponuditelji i društva na koja se ponuditelji oslanjaju su poznate i ugledne europske kompanije iz Hrvatske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Švedske i Italije.

Ukupni radovi uključuju izradu 21 geotermalne bušotine, a vrijednost ponuđenih istražnih radova iznosi 191,7 milijuna eura. Ukupna vrijednost investicija u slučaju pozitivnih rezultata istraživanja i utvrđenog potencijala te realizacije projekata u cijelosti iznosi preko 400 milijuna eura. U ovome kontekstu valja dodati kako Hrvatska ima geotermalni potencijal za izgradnju geotermalnih elektrana ukupne snage oko 1 GW.

Izdvojeni članak

Beč dobiva geotermalnu elektranu vrijednu 80 milijuna eura: Trebala bi biti gotova do 2026. godine

Na dvije lokacije posao dobila INA

Istražne radove geotermalnih voda na prostoru Leščana i Međimurja provodit će INA, na području Pčelića i Sječe društvo IGeoPen d.o.o. koje se oslanja na tvrtku iz Ujedinjenog kraljevstva, a na području Kotoribe društvo Viola Energy Generation d.o.o. koje se oslanja na tvrtku iz Turske.

Sve spomenute lokacije nalaze se na geografskom području Dravske potoline u kojem je dokazan značajan geotermalni potencijal. Potencijal istražnih prostora identificiran je u ranijim bušotinama nastalim za potrebe istraživanja i eksploatacije nafte i plina, što sad uvelike smanjuje rizik i troškove budućim investitorima. Ističe se kako temperatura na svim lokacijama omogućuje proizvodnju električne energije, dok je ukupni potencijal svih lokacija oko 600.000,00 MWh električne energije.

U Vukovaru su pokrenuta istraživanja geotermalnih voda koje bi trebale u budućnosti postati pokretačka snaga gradskog grijanja, pogledajte ovdje sve o projektu.

Copy link
Powered by Social Snap