Pretraga

Priča u Vruji dobila svoj epilog: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo optužnicu protiv Latkovića

A- A+

Nakon što je prošle godine u srpnju organiziran i prosvjed u Vruji, DORH je započeo istragu o bespravnoj gradnji u uvali Vruja. Prošlo je nekoliko mjeseci od tog trenutka, a sada je i službeno: općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv Stipe Latkovića.

Foto: VRUJA – Festival bespravne gradnje i devastacije prirode

Podsjećamo, situacija u Vruji je ovog ljeta punila stranice portala. Organiziran je Festival bespravne gradnje i devastacije prirode, a u cijelu priču se uključio i predsjednik Milanović, koji je branio Stipu Latkovića, inače jednog od financijera u njegovoj kampanji. Na kraju, ipak je podignuta optužnica protiv Latkovića.

Optužnica je podignuta 20. svibnja 2022. godine, i to nakon provedenog istraživanja. Uz već spomenutog Latkovića, istom optužnicom su obuhvaćeni i Mate Čikeš (direktor tvrtke Point Split, koja je izvodila građevinske radove), Jasminka Karoglan (članica uprave), i tvrtka Point Split, kao pravna osoba.

U optužnici piše kako se dvojica okrivljenika tereti da su d 1. ožujka 2011. do 14. srpnja 2017. u uvali Vruja, Pisak; počinili navedena kaznena djela na pomorskom dobru i na izvangrađevinskom području koje se, sukladno Prostornom planu uređenja Grada Omiša i Prostornom planu uređenja općine Zadvarje, nalazi u zaštićenom obalnom području mora koje je, na temelju članka 45. Zakona o prostornom uređenju, područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Izdvojeni članak

Splićani će dobiti bitku za Vruju: Latkoviću će ponovno oduzeti koncesiju?

.

Donosimo i tekst čitave optužnice.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je 20. svibnja 2022., nakon provedenog istraživanja, podiglo optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana (1940. i 1938.) zbog, u stjecaju, počinjena dva kaznena djela protupravne gradnje iz članka 212. Kaznenog zakona/11 i jednog kaznenog djela skidanja i povrede službenog pečata i znaka iz članka 317. stavak 1. KZ/11, i protiv hrvatske državljanke (1964.) zbog, u stjecaju, počinjenog kaznenog djela protupravne gradnje iz članka 212. Kaznenog zakona/11 i kaznenog djela skidanja i povrede službenog pečata i znaka iz članka 317. stavak 1. KZ/11 te protiv pravne osobe zbog, u stjecaju, počinjena dva kaznena djela protupravne gradnje iz članka 212. Kaznenog zakona/11 i jednog kaznenog djela skidanja i povrede službenog pečata i znaka iz članka 317. stavak 1. KZ/11.

Dvojici okrivljenika se optužnicom stavlja na teret da su od 1. ožujka 2011. do 14. srpnja 2017. u uvali Vruja, Pisak; počinili navedena kaznena djela na pomorskom dobru i na izvangrađevinskom području koje se, sukladno Prostornom planu uređenja Grada Omiša i Prostornom planu uređenja općine Zadvarje, nalazi u zaštićenom obalnom području mora koje je, na temelju članka 45. Zakona o prostornom uređenju, područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
Prvookrivljenika kao stvarnog voditelja poslovanja investitora i izvođača radova jednog trgovačkog društva i drugookrivljenika kao direktora i člana uprave, a zatim kao prokuriste tog trgovačkog društva; tereti se da su postupili protivno odredbama članka 209. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, članka 106. stavak 1. Zakona o gradnji i članka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama; svjesni da se radi o pomorskom dobru i o zaštićenom obalnom području mora od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te svjesni da nisu ishodili koncesiju za gradnju, rješenje o uvjetima gradnje, potvrde glavnog projekta ni pravomoćnu odnosno izvršnu građevinsku dozvolu, odnosno tereti ih se da su nalagali izvođenje radova građenja. Tijekom tih su radova izgrađeni: pristanišni lukobran, uređena šetnica (betonska obala popločana kamenom), kamene klupe i kućica za tuš, više armirano-betonskih zidova, armirano-betonski plato popločen kamenom sa stepeništem i armirano-betonskom rampom, mul u moru sa armirano-betonskim zidom koji spaja obalu, mul dužine oko 6,50 m, vodosprema i suterenska građevina te armirano-betonski zid položen između vodospreme i suterenske građevine.

Okrivljenicima se stavlja na teret da su od listopada 2016. godine do 9. lipnja 2021.; počinili navedena kaznena djela, i to prvookrivljenik kao stvarni voditelj poslovanja investitora i izvođača radova jednog trgovačkog društva, drugookrivljenik kao direktor i član uprave, a zatim kao prokurist tog trgovačkog društva te od 28. lipnja 2018. do 9. lipnja 2021. i trećeokrivljenica kao direktorica i članica uprave tog trgovačkog društva. Tereti ih se da su ih počinili na nekretninama u K.O. Rogoznica te K.O. Žeževica, odnosno na izvangrađevinskom području koje se, sukladno Prostornom planu uređenja Grada Omiša i Prostornom planu uređenja općine Zadvarje, nalazi u zaštićenom obalnom području mora koje je, na temelju članka 45. Zakona o prostornom uređenju, područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te postupili protivno odredbi članka 106. stavak 1. Zakona o gradnji.
Tereti ih se da su, iako svjesni da nisu ishodili potrebnu pravomoćnu odnosno izvršnu građevinsku dozvolu, nalagali izvođenje radova građenja tijekom kojih je izgrađena pristupna cesta bez završnog zastora od Jadranske magistrale na sjeveru do hotelskog kompleksa na jugu (ukupne dužine oko 1300 metara, širine oko 3,50 m) te dva potporna armirano-betonska zida.

Potom su, znajući da je viši građevinski inspektor Državnog inspektorata (Građevinska inspekcija – Područni ured u Splitu) 16. studenog 2018. obustavio daljnje građenje pristupne ceste od državne ceste D-8 do resorta “Ribarsko selo” te na početnom dijelu ceste postavio službeni znak “Zatvoreno gradilište”, nalagali da se protivno postavljenom službenom znaku i bez ishođene pravomoćne odnosno izvršne građevinske dozvole nastavi s gradnjom, pa su na spoju pristupne ceste s državnom cestom izvedeni radovi betoniranja armirano-betonske ploče dužine oko 20 metara i postavljeno šest predgotovljenih “L” ogradnih armirano-betonskih elemenata, djelomično je betonirana zadnja dionica ceste koja počinje od Napoleonovog puta na sjeveru do hotelskog kompleksa na jugu u dužini 415 metara te su uz rub ceste ugrađeni djelomično predgotovljeni “L” elementi u ukupnoj dužini oko 360 metara.

Okrivljenom trgovačkom društvu se stavlja na teret da je predmetnim kaznenim djelima; koje su počinili prvookrivljenik kao stvarni voditelj poslovanja tog trgovačkog društva, drugookrivljenik kao direktor i član uprave, a zatim kao prokurist istog trgovačkog društva te trećeokrivljenica kao direktorica istog trgovačkog društva; povrijedilo dužnosti pravne osobe postupajući protivno propisima time što je protivno propisima gradilo građevine na području koje je propisom i odlukom nadležnog tijela proglašeno područjem od posebnog interesa za državu te skinulo i povrijedilo službeni znak koji je ovlaštena službena osoba stavila radi osiguranja prostora.

Copy link
Powered by Social Snap