Pretraga

Ulaže se u rušenja diljem grada: Koji su koraci i koliko sve skupa košta?

A- A+

U Zagrebu nekoliko desetaka objekata čeka rušenje. Točne lokacije nisu definirane, jer će ovisiti o pojedinačnim nalozima investitora. No, znaju se točni koraci svakog rušenja, kao i koliko sve skupa košta. Pojedinačne cijene odredit će zasebni projekti, a početak i tijek radova dogovarat će investitor, izvođač i nadzorni inženjer. Rušenjima vrijednim 3 milijuna eura prethodit će detaljni pregledi lokacija i osiguravanje okoliša i okolnih objekata. Potom će, korak po korak, krenuti demontaže, prije nego počne samo uklanjanje građevina.

Rušenje zgrade u Petrinjskoj

Rušenje zgrade u Petrinjskoj | foto: Eurco

U Zagrebu su naručena rušenja brojnih zgrada. Grad u radove ulaže čak 3 milijuna eura, a provodit će se radovi rušenja, razbijanja te zemljani radovi. Uklanjat će se i demolirati potpuno ispražnjeni objekti, a neke građevine po potrebi će biti hitno uklonjene.

Lokacije rušenja nisu unaprijed definirane, jer se određuju prema pojedinačnim nalozima investitora. Pritom, za sve lokacije na kojima će se uklanjati objekti, bit će izrađeni posebni projekti uklanjanja. Investitor, izvođač i nadzorni inženjer dogovarat će početak i tijek radova, ovisno o projektu uklanjanja na danoj lokaciji.

Pripremni radovi

Prije samog rušenja, potrebno je provesti određene pripremne radnje da bi se odredio opseg radova i kako bi se osigurali uvjeti za siguran rad. Provodi se provjera svih mjera i veličina postojeće konstrukcije pa se kontrolira umrtvljenje priključaka i instalacija. Također, prije rušenja izvođač je dužan detaljno pregledati konstrukciju i ocijeniti njeno stanje u trenutku početka radova, ali i susjednih objekata na koje se konstrukcija eventualno naslanja.

Izdvojeni članak

Gradili kuće na poplavnom području bez dozvola, inspekcija naredila rušenje 74 objekta

Radovi na rušenjima objekta provode se za svaku lokaciju zasebno te prema projektu rušenja koji za tu lokaciju vrijedi te po dodatnim uputama nadzornog inženjera. Isto tako, sve radnje koje se na bilo koji način odnose na stabilnost konstrukcije valja usuglasiti sa nadzornim inženjerom. Nakon što je u prisutnosti nadzornog inženjera detaljno pregledan sam objekt i okolina – rušenje može početi.

Osiguravanje gradilišta

Prije samog rušenja, gradilište se dodatno osigurava zaštitnom ogradom ili skelom za postojeće objekte, odnosno za susjedne objekte koji se nalaze u zoni mogućeg oštećenja. Zaštita može biti drvena ili metalna, odnosno u pitanju je sistem skele. Uz drvenu oplatu potrebno je postaviti i zaštitnu foliju za dodatnu zaštitu od prljavih površina. Upisom u građevinski dnevnik, nadzorni inženjer prije početka radova treba odobriti sistem zaštite skela.

rušenje vile Badel | foto: Martina Gelenčir

Kreće čišćenje terena, sijeku se stabla koja bi eventualno smetala prilikom rušenja. Sječe se šiblje i raslinje, koje se utovaruje i odvozi na deponij. U okviru ove stavke, sječe se stabla, odsijeca grane. Zatim se stabla kao i debele grane krate na dužinu pogodnu na prijevoz te se, moguće, vade panjevi posječenih stabala, doduše samo u dogovru s investitorom i nadzornim inženjerom.

Čišćenje terena

Odnose se šiblje, granje, trupci, panjevi, a u jedinačnu cijenu uključena je sva potrebna mehanizacija kao i odvoz na deponiju te deponiranje. Sav rad i površina koja se čisti trebaju biti usuglašene. Za rušenje u Zagrebu, u planu je provođenje ukupno 70 pripremnih radova.

Dobava i postavljanja zaštitne ograde ili skele za postojeće objekte, susjedne objekte koji se mogu oštetiti tijekom radova, u zonu mogućeg oštećenja predviđeni su za ukupno 3 tisuće kvadrata. Čišćenje terena predviđa se za 10 tisuća metara kvadratnih. Sječa pak šiblja i raslinja za 3,750 kvadrata, a i sječa ukupno 450 stabala i vađenje 100 panjeva. Pojedinačne cijene bit će navedene svakim zasebnim projektom rušenja, no u rušenja se ukupno ulaže vrtoglavih 3 milijuna eura.

Demontaža i sortiranje otpada

Posljednje, ali ne i manje važno, kod svakog rušenja radi se demontaža, kao i sortiranje, odvoz i zbrinjavanje materijala i elemenata. Demontiraju se tako i sortiraju vanjske klima jedinice, te ventilacijski uređaji i antene. U ovom ‘krugu’ rušenja uklanjati 25 komada takvih jedinica, 10 radijatora, 10 bojlera i spremnika tople vode te je predviđeno uklanjanje pet spremnika tekućeg plina i goriva.

Izdvojeni članak

Nestaje hotel Marjan, komad po komad betonsku konstrukcija kida teška mašinerija

Za svako rušenje uobičajeno je i uklanjanje septičkih jama, no i elemenata građevinske limarije. Kao i uklanjanje čeličnih i željeznih elemenata i ostalih nekonstruktivnih i konstruktivnih elemenata, a sve to izvodit će se i u ovom ‘krugu’ rušenja. Izvodi se njihova demontaža, a cijena se određuje za sortiranje, privremeno deponiranje pa odvoz na trajno deponiranje.

Zatim se uklanjaju preostali elementi instalacija električne struje, vode, hidrantske mreže, telefona i drugih instalacija, a na samom kraju iznose se i prikladno zbrinjavaju namještaj, kućanski aparati, unutarnja bravarija i stolarija i na kraju mješoviti komunalni otpad.

Prema normama i propisima

Svi radovi će se izvoditi u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o gospodarenju otpadom, Pravilniku o gospodarenju otpadom te prema normama i propisima struke. Pripadajući troškovnici neće obuhvaćati samo rušenje već i troškove potrebnih podupiranja i skela, kao i troškove svih potrebnih alata, strojeva i transportnih sredstava.

K tome, u cijenu ulaze utovar i odvoz razrušenog materijala kamionima na reciklažna dvorišta. Nastali otpad odvajat će se sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom. Ista stavka obuhvaća i pronalazak deponije i odvoz uklonjenog materijala na deponiju, kao i osiguranje troškova trajnog deponiranja koje je dužan osigurati izvođač radova.

Nedavno su Sesvete ostale bez legendarnog simbola industrijskog razvoja. Što je srušeno i kako je izgledao proces nestajanja kultne zgrade, doznajte ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap