Pretraga

Ministarstvo raspisalo natječaj za prodaju osam poslovnih prostora

A- A+

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je natječaj za prodaju osam poslovnih prostora koji se nalaze u Zagrebu, Karlovcu, Novoj Gradišci i Vojniću. Natječaj će biti otvoren do 4. svibnja do 10 sati, a termini za razgledavanje bit će osigurani od 8. do 15. travnja ovisno o nekretnini.

ključevi od kuće | izvor: Unsplash

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je natječaj za prodaju osam poslovnih prostora, od kojih se pet nalaze u Zagrebu, a ostali se nalaze u Karlovcu, Novoj Gradišci i Vojniću. Početne cijene kreću se od 73.300 kn pa sve do pola milijuna kuna. Natječaj će biti otvoren do 4. svibnja do 10 sati, a termini za razgledavanje osigurani su od 8. do 15. travnja ovisno o nekretnini. Prije dva tjedna raspisan je natječaj za najam poslovnih prostora u Hrvatskoj, a više o tome možete pročitati ovdje.

Izdvojeni članak

[FOTOGALERIJA] Državne nekretnine raspisale natječaj za najam 29 poslovnih prostora

Tko sve može sudjelovati?

Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo RH, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina, piše na stranicama Ministarstva. Sve pravne osobe koje imaju sjedište u RH ili državi koja čini Europski gospodarski prostor također mogu sudjelovati u postupku javnog prikupljanja ponuda.

Ponuda mora sadržavati:

  • oznaku poslovnog prostora
  • kupoprodajnu cijenu u kunama
  • podatke o podnositelju ponude (ime i prezime ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, OIB, broj telefona, e-mail adresa)
  • domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
  • domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
  • domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku poslovnog prostora za koji se uplaćuje jamčevina
  • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini poslovni prostor u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 4. svibnja 2022. do 10,00 sati. Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje će se otvoriti, ali se neće razmatrati, kao i one ponude izražene u drugoj valuti.

Cjeloviti tekst natječaja s informacijama o poslovnim prostorima i uvjetima možete pogledati ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap