Pretraga

Vlada donijela darovala nekretninu Općini Stupnik: Vrijedna skoro 63 milijuna kuna

A- A+

Vlada je na sjednici održanoj 30. lipnja 2022. donijela Odluku o darovanju nekretnine u k.o. Stupnik Općini Stupnik u svrhu osnivanja Poduzetničke zone Stupnik. Riječ je o nekretnini ukupne površine 140.704 m2 tržišne vrijednosti skoro 63 milijuna kuna.

Ilustracija, foto: Unsplash; Maria Ziegler

Cilj osnivanja Poduzetničke zone Stupnik prvenstveno je omogućiti daljnji gospodarski razvoj Općine Stupnik, otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje mogućnosti za ulaganja, kreiranje povoljne poduzetničke klime u okruženju, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva te ukupan razvoj lokalne zajednice i regije.

Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone Stupnik je Općina Stupnik te je od velike važnosti za daljnji razvoj Općine Stupnik darovanje predmetne nekretnine, budući je u više navrata iskazan interes gospodarskih subjekata za ulaganje i širenje proizvodnih pogona na područje Općine Stupnik.

Izdvojeni članak

Ubrzo bi mogla osvanuti nova poslovna zona vrijedna 35,3 milijuna kuna

Općina Stupnik se obvezuje darovanu nekretninu privesti utvrđenoj namjeni u roku od 5 godina što podrazumijeva opremanje zone:

  • energetskom infrastrukturom (struja, javna rasvjeta, plin, plinska podstanica, priključci na javnu mrežu i/ili izgrađena trafostanica i drugi energetski priključci),
  • komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizacija i odvodnja – fekalna, oborinska, tehnološka, priključci na javnu mrežu),
  • prometnom infrastrukturom (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, odnosno poduzetničke potporne institucije, parkirališta, utovarne rampe i dr.),
  • komunikacijskom infrastrukturom (telefonska i internetska, radio, TV mreža i dr.).

Nakon Odluke Vlade, slijedi potpisivanje Ugovora o darovanju, dok će Općina nakon privođenja utvrđenoj namjeni darovane nekretnine o tome dokumentirano izvijestiti Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Donosimo i prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Stupnik Općini Stupnik, u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Stupnik.

Copy link
Powered by Social Snap