Pretraga

Život nakon pandemije: Transformacija poslovnih prostora u stanove

A- A+

Nakon pandemije koronavirusa koja je svojim početkom 2020. godine šokirala cijeli svijet, štošta se promijenilo na ekonomskom planu pa su i cijene nekretnina počele neobuzdano rasti. Dok se trendu rasta cijena nekretnina ne nazire kraj, nakon pandemije ispražnjeni su i brojni poslovni prostori. U četvrti Loop u Chicagu, poslovne zgrade ostale su prazne i u post-pandemiji, zbog čega je grad 2022. predložio i prihvatio inicijativu prenamjene praznih prostora u stambene i stambeno poslovne, a stanovi koji će se useljavati dio su projekta pristupačnog stanovanja. U tijeku je odabir izvođača.

Chicago Loop | foto: Wikipedija (preuzeto od: J. Crocker)

Zbog promjena koje su se za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa dogodile u društvu, nekada poslovni prostori u čikaškoj gradskoj četvrti Loop ostali su prazni i tako izgubili svoju primarnu svrhu, piše dezeen.com. Na inicijativu čikaške gradonačelnice Lori Lightfoot, koja je upravljala gradom od 2019. do 2023. godine, 2022. je predložena prenamjena zgrada u nekadašnjem poslovnom centru u stambenu i stambeno-poslovnu.

Inicijativa se zove LaSalle Street Reimagined, a u projektu se planira prenamijeniti čak 213.676 kvadratnih metara praznih poslovnih prostora u četvrti Loop. Projekt je pozdravio i novi gradonačelnik Brandon Johnson. Chicago će prenamijeniti prazne poslovne prostore, kako u prostore stanovanja, tako i u zgrade mješovite namjene, odnosno u višestambeno-poslovne objekte.

Do 30% svakog objekta predloženog za prenamjenu, ukupno oko 600 domova, biti predodređeno za pristupačno stanovanje. Grad će domove pristupačnog stanovanja dodijeliti onim građanima koji u prosjeku zarađuju do 60% medijalne plaće.

Grad je zasad probrao pet izvođača koji bi mogli biti zaduženi za projekte, a o tome tko će biti odabran više će se znati na ljeto. Isto tako, zna se i da će se okvirni troškovi prenamjene kretati u iznosima od 50 do 300 milijuna dolara, pri čemu je grad za izvođače predvidio do gotovo milijardu dolara. Budući da će se za dio prenamijenjenog prostora predviđa pristupačno stanovanje, projekt se ističe svojom važnosti i na planu dostupnosti nekretnina.

Očekuje da će aktualni projekt u budućnosti maksimizirati potencijal čitave četvrti Loop tako što će se prenamjenom nekada isključivo poslovnih prostora revitalizirati taj dio grada. Predviđa se da će se četvrt odmaknuti od ustaljene dinamike radnog dana u trajanju od 9 do 17.

Ovdje pročitajte kako se poljoprivredno zemljište može prenamijeniti u građevinsko.

Copy link
Powered by Social Snap