Pretraga

Godišnje 300 novih majstora u građevini, najviše elektroinstalatera, a najmanje krovopokrivača

A- A+

Najveći stupanj obrtničkog obrazovanja je majstorski ispit. Riječ je o kompleksnom ispitu, razine 5 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Provodi se prema uvjetima i programu propisanom od strane Ministarstva nadležnog za obrt, a uspješnim polaganjem se stječe Diploma o majstorskom zvanju. Titulu majstora godišnje u prosjeku zasluži tristotinjak građevinaca obrtnika, među njima uvjerljivo najviše elektroinstalatera, a potom vodoinstalatera, te instalatera grijanja i klimatizacije. Začudo, najmanje majstora godišnje izlazi vezano uz trenutno najtraženije zanimanje u Hrvatskoj – krovopokrivač!

elektroinstalater

elektroinstalater | foto: HOK

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a kod nas se stječu polaganjem majstorskog ispita pri Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK). Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, u RH regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti. Mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.

Kada su u pitanju obrtnička zanimanja u građevini, prema statistici HOK-a, godišnje u prosjeku titulu majstora zasluži tristotinjak osoba. Tako je u 2021. godini majstorski ispit položilo 307 osoba, u 2022. 296, a u prva dva od četiri roka za polaganje ispita u 2023. godini njih 161. Uz napomenu kako ovi podatci obuhvaćaju zanimanja: elektroinstalater, fasader, instalater grijanja i klimatizacije, krovopokrivač, limar, plinoinstalater, soboslikar/ličilac, stolar, tesar, tapetar, vodoinstalater, zidar i kombinirano zanimanje vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije.

Godišnje više od 100 novih majstora elektroinstalatera

Među majstorima koji su orijentirani na rad u građevini uvjerljivo je najviše elektroinstalatera, a potom vodoinstalatera, te instalatera grijanja i klimatizacije. Tako je u 2021. godini majstorski ispit položilo 107 elektroinstalatera, u 2022. njih 102, a do sada u 2023. godini njih 48. U 2021. godini majstorsku titulu za vodoinstalatera zaslužilo je 27 osoba, u 2022. njih 25, a u 2023. njih 18.  Dok je kombinirani majstorski ispit za vodoinstalatera, instalatera grijanja i klimatizacije u 2021. godini položilo 45 osoba, u 2022. 40 osoba, a do sada u 2023. godini njih 26.

Najmanje majstora godišnje izlazi iz HOK-a vezano uz trenutno najtraženije građevinsko zanimanje u Hrvatskoj – krovopokrivač. Tako je u 2021. i 2022. godini majstorski ispit za krovopokrivača položile su dvije osobe, a do sada u 2023. godini niti jedna. Manjka i majstora tapetara, te limara. U 2021. godini majstorski ispit za tapetara nije položila niti jedna osoba, u 2022. njih 5, a do sada u 2023. godini samo jedna. U 2021. godini majstorsku titulu zaslužila su 3 limara, u 2022. njih 4, a u 2023. dvojica.

Izdvojeni članak

Najčešća obrtnička zanimanja na gradilištima: Tko je tko i za što preuzima odgovornost

Malo majstora fasader, zidara i plinoinstalatera

Zanimljivo je i spomenuti kako brojke nisu sjajne kada su u pitanju najdeficitarnija obrtnička zanimanja u građevini u Hrvatskoj prema aktualnoj preporuci HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i stipendiranja – fasader, zidar i plinoinstalater. Što samo govori u prilog kako će potražnja za majstorima ovih struka u narednom razdoblju postati još teža.

Naime, u 2021. godini majstorski ispit položilo je 10 fasadera, u 2022. jedan manje, a u 2023. godini za sada niti jedan! U 2021. godini majstorski ispit za plinoinstalatera položilo je 17 osoba, u 2022. njih 20, a do sada u 2023. godini njih 9. Majstora zidara u 2021. godini zabilježeno je 22, na kraju 2022. njih 12, a do sada kroz 2023. godinu njih 25.

zidar

zidar | foto: HOK

Majstorski ispit – znak kvalitete

Iz Hrvatske obrtničke komore ističu kako majstorska diploma jasno pokazuje poslodavcima, potencijalnim klijentima, ali i široj javnosti da je određena osoba dokazala izvanredne praktične vještine i teorijska znanja u svojoj struci. Diploma o majstorskom zvanju znak je kvalitete, garantira visoku razinu stručnosti i kvalitete proizvoda i usluga koje pružaju majstori.

-Majstorski ispiti imaju i važnu ulogu u profesionalizaciji različitih struka. Kroz uspješno polaganje majstori dokazuju i spektar vještina i znanja potrebnih za uspješno vođenje obrta, što uključuje upravljanje resursima, financijama, ljudskim potencijalima i sl. Majstorski ispit pruža dodatnu vjerodostojnost i povjerenje, što je posebice važno u područjima gdje se izravno utječe na sigurnost građana, poput građevine, elektrostruka ili elektrostruke, a njegovim polaganjem dobiva se i velika odgovornost, prenošenje znanja i obrtničkih vještina na mlade generacije.

Doznajte ovdje sve o trendovima u osiguranju gradilišta.

Copy link
Powered by Social Snap