Pretraga

Novi Zakon o upravljanju državnim nekretninama, decentralizacija kao imperativ

A- A+

U Hrvatskom saboru održano je prvo čitanje prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske čija je okosnica upravna i fiskalna decentralizacija. Jedinice lokalne samouprave raspolagat će nekretninama vrijednosti do 1 milijun eura.

prihod od nekretina

prihod od nekretina | foto: Freepik

Predstavljajući novi prijedlog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić naglasio je kako je strateško, učinkovito i tržišno usmjereno raspolaganje državnom imovinom cilj novog zakona, s naglaskom na politiku decentralizacije.

Financijska decentralizacija podrazumijeva da će se sredstvima uprihođenim od raspolaganja državnom imovinom raspolagati tako da će 60 posto pripasti državi, 20 posto nadležnoj županiji, a 20 posto jedinici lokalne samouprave. Novi zakon će omogućiti kvalitetnije upravljanje imovinom kao i ubrzanje aktivacije neiskorištenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

Izdvojeni članak

Bitka za 44 kvadrata u Zagrebu: Kultni ‘Charlie’ iznajmljen za preko 5.000 eura mjesečno

Imperativ decentralizacije

Istaknuo je i kako se novi zakon donosi i zbog izmjena Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Naime, riječ o propisu koji je podijelilo djelokrug nadležnosti u upravljanju državnom imovinom između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstva financija.

I to na način da poslove upravljanja dionicama, poslovnim udjelima, odnosno osnivačkim pravima u pravnim osobama u vlasništvu RH provodi Ministarstvo financija. Dok poslove upravljanja pokretninama i nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Kao razlog donošenja novog zakona ističe se također funkcionalna i financijska decentralizacija poslova državne uprave. Konkretno, ovim zakonom prepušta se upravljanje građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovnu uporabu županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima.

Branko Bačić

Branko Bačić | foto: screenshot Youtube

Podjela prihoda 60-20-20

Gradonačelnici i župani bit će ovlašteni raspolagati nekretninama tržišne vrijednosti od iznosa do 130.000 eura, a gradska vijeća, odnosno županijske skupštine nekretninama vrijednima do iznosa od 1 milijun eura. Raspolaganje nekretninama čija je vrijednost od 1 milijun do 1,5 milijuna eura je u nadležnosti ministra nadležnog za državnu imovinu, a o nekretninama iznad tog iznosa odlučuje Vlada Republike Hrvatske.

Sredstva ostvarena od upravljanja nekretninama dijele se na način da Republici Hrvatskoj pripada 60% prihoda, županiji na čijem je području predmetna nekretnina 20%  te jedinci lokalne samouprave 20% prihoda. Upravljanje stanovima, poslovnim prostorima i rezidencijalnim objektima povjerava se društvu Državne nekretnine.

Pogledajte ovdje novine nekretninskog zakona u njemačkoj koje su stupile na snagu  u 2023. godini.

Copy link
Powered by Social Snap