Pretraga

Novi život za Veliki park Donji Miholjac: Planovi i projekti za obnovu

A- A+

Donjem Miholjcu dodijeljena su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt izrade tehničke dokumentacije za revitalizaciju velikog parka. Spomenik parkovne arhitekture u Donjem Miholjcu, zaštićeni dio prirode koji obuhvaća 134.184 m2 površine, dom je 3.211 vrsta drveća, uključujući 169 autohtonih biljnih vrsta, te 358 vrsta grmlja.

donji miholjac park

Donji Miholjac park | foto: PR

Projekt ima za cilj obnovu i zaštitu prirode, kao i očuvanje ovog spomenika prirodne vrtne arhitekture, koja je razvijana kroz povijest od strane obitelji Prandau-Mailath. Spomenik parkovne arhitekture u Donjem Miholjcu je zaštićeni objekat prirode od 14.8.1961, upisan u registar zaštićenih objekata prirode pod reg.br. 30.

Prema Zakonu o zaštiti prirode, ovaj umjetno oblikovani prostor, koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu, i odgojno-obrazovnu vrijednost, dopušta zahvate i djelatnosti koje ne narušavaju vrijednosti zbog kojih je zaštićen. Projektno-tehnička dokumentacija će obuhvatiti projekt krajobraznog uređenja i rješenje obnove objekata, uključujući staklenik, dvije pomoćne zgrade, park, izgrađeno zemljište i uređeno zemljište.

Dokumentacija će uključivati idejni i glavni projekt obnove prirodne baštine u Donjem Miholjcu, studiju isplativosti s analizom troškova i koristi, te dokumentaciju za javnu nabavu fizičke realizacije projekta. Ukupno odobrena sredstva iznose 157.110,63 €, od čega 90% iznosa čini potpora, dok preostalih 10% pokriva proračun Grada Donji Miholjac.

Projektno-tehnička dokumentacija obuhvatit će spomenik parkovne arhitekture, uključuje projekt krajobraznog uređenja i rješenje obnove objekata i to:
– staklenika površine 607 m2
– pomoćnu zgradu površine 33 m2
– pomoćnu zgradu površine 126 m2
– park površine 133.347 m2
– izgrađeno zemljište 67 m2
– uređeno zemljište 4 m2.
U sklopu projektno-tehničke dokumentacije bit će izrađeni:
1. Idejni projekt i glavni projekt obnove prirodne baštine u Donjem Miholjcu na k.č.br. 255/2 u k.o. Donji Miholjac s troškovnicima (projekt za obnovu staklenika, kule, klijališta (množionice), osmerokutnog paviljona, kotlovnice, kućice, šetnica, betonskih stepenica, ograde i dr.):
– glavni projekt arhitekture
– projekt prilaznog puta
– projekt elektroinstalacija
– projekt navodnjavanja
– projekt krajobrazne arhitekture.
2. Studija isplativosti s analizom troškova i koristi za projekt Obnove prirodne baštine kompleksa dvorca Mailath u Donjem Miholjcu.
3. Dokumentacija za javnu nabavu fizičke realizacije projekta.
Ukupno prihvatljiva odobrena sredstva iznose 157.110,63 € od čega potpora iznosi 90% dok 10 % iznosa pokriva proračun Grada. (Grad Donji Miholjac)

Copy link
Powered by Social Snap