Pretraga

Od 2010. cijene nekretnina skočile za 48%, stiže europski novac za stopiranje negativnog trenda

A- A+

Europska Komisija objavila je paket mjera za tvorce politika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini radi boljeg korištenja financijskim sredstvima EU-a za ulaganje u socijalno stanovanje i prateće usluge. Razlog je velik rast kupovnih cijena nekretnina i najma u EU u poslijednjih 13 godina protiv kojega su građani izgubili trku. Kroz EU fondove zemlje članice uskoro će imati na raspolaganju novac koji će usmjerno moći iskoristiti za ulaganja u socijalno održivo stanovanje.

stambeno kreditiranje

stambeno kreditiranje | foto: Freepik

Europska Komisija odlučila je uhvatiti se u koštac s rastućim troškovima stanovanja, te objavila paket mjera koje će u ovom pothvatu biti baza. U pozadini donošenja mjera ističe se kako cjenovno pristupačno stanovanje pozitivno utječe na socijalnu uključenost i sudjelovanje ljudi u obrazovanju i na tržištu rada. No i da je pristup socijalnom i cjenovno pristupačnom stanovanju postao je izazov za mnoge građane EU-a.

Izdvojeni članak

Analiza tržišta nekretnina: Pad kupoprodaje za 20%, najteže onima koji prodaju starije nekretnine

Naime, prema podacima Eurostata, kupovne cijene stambenih nekretnina u EU-u povećale su se za 47,9 % od 2010. do 2023., a cijene najma za 22,8 %. Gotovo svaka deseta osoba u EU-u 2022. živjela je u kućanstvu u kojem su ukupni troškovi stanovanja činili više od 40 % dohotka.

Novac i reforme

Na temelju 20 studija prikazano je kako fondovi EU-a, kao što su Europski socijalni fond plus, Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Mehanizam za oporavak i otpornost mogu doprinijeti poboljšanju pristupa odgovarajućem stanovanju u Europi. Primjerice, u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost procjenjuje se da će 15 milijardi eura biti uloženo u socijalno stanovanje i socijalnu infrastrukturu.

U paketu mjera navode se konkretni primjeri načina na koji se različite države članice koriste sredstvima EU-a u tu svrhu, uz smjernice o tome kako se sredstvima EU-a mogu poduprijeti učinkovita ulaganja u izgradnju kapaciteta. Kao i provedbu reformi u pogledu pružanja socijalnog stanovanja i povezanih usluga.

Stvarne promjene za građane

– Diljem Europe građani se suočavaju s izazovima u pronalaženju cjenovno pristupačnog stanovanja. Troškovi hipoteka ili najamnina znatno su opterećenje za mnoga kućanstva, posebno u urbanim područjima, što dovodi do povećanog rizika od deložacija, stambene isključenosti i siromaštva. Nadam se da će ovaj paket mjera pridonijeti tome da države članice razviju politike i ulaganja potrebne za stvarne promjene u životima građana. Komisija je predana podupiranju svih mjera koje vode do cjenovno pristupačnijeg stanovanja u Europi, poručuje povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava, Nicolas Schmit.

Paket mjera za socijalno stanovanje podupire 19. načelo europskog stupa socijalnih prava kojim se utvrđuje da bi osobama kojima je potrebna pomoć trebalo omogućiti pristup socijalnom stanovanju ili kvalitetnoj pomoći za stanovanje. Kao i načelo 14., u kojem se poziva na učinkovit pristup uslugama za sve koji nemaju dovoljno sredstava.

Doznajte ovdje sve o Nacionalnom planu stambene politike koji bi trebao doprinjeti priuštivom stanovanju u Hrvatskoj.

Copy link
Powered by Social Snap