Pretraga

Od otkaza do uhićenja: Čime se zapravo bavi GSKG?

A- A+

Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo (GSKG) postalo je vruća tema u hrvatskim medijima nakon što su otpušteni agencijski radnici koji su radili za komunalno gospodarstvo. Bio je to prvi drastični  rez Tomislava Tomaševića kao novog gradonačelnika. Nekoliko dana kasnije, u GSKG pala su i uhićenja i to šefa za hitne popravke…

Foto: Google Maps

U Gradskom stambeno-komunalnom gospodarstvu (GSKG), jednoj od podružnica zagrebačke megatvrtke Zagrebački holding, 35 zaposlenika će do kraja ovog mjeseca dobiti otkaz. Riječ je o agencijskim radnicima od kojih neki u GSKG-u rade i preko šest godina, te onima koji su imali ugovore na određeno vrijeme, vijest je koja je odjeknula kao jedan od prvih bolnih rezova koje je potegnuo novi gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Na odluku o otkazima promptno su za Večernji list reagirali radnici koji tvrde da ih je 43, a ne spomenutih 35. Oni zbog prirode ugovora nisu ostvarivali nikakva prava ni beneficije te nisu imali pravo na božićnice, regrese, godišnje odmore, ni bolovanja, a primanja su im bila između 4500 kuna i 6000 kuna neto. Većina njih obavljala je poslove referenata, vršili su naplate, urudžbirali dopise, odnosno rješavali papirologiju koje je prema njihovim riječima bilo poprilično puno.

Da stvar bude zanimljivija, u međuvremenu je došlo i do uhićenja i to šefa za hitne popravke tvrtke u gradskom vlasništvu – Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo (GSKG), Nikole B. osumnjičenog za primanje mita uz još tri osobe, koje su građevinski poduzetnici.

Skandali koji su potresli ‘komunalno’ zadnjih dana doveli su tako u pitanja čime se zapravo bavi GSKG te kako zadnjih godina posluju.

Što je GSKG?

Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo osnovano je kao javno poduzeće temeljem odluke zagrebačke Gradske skupštine od prosinca 1990. godine. No, tek nakon usklađivanja općih akata, u veljači 1996. godine, službeno je registrirano kao Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo d.o.o. Krajem 2005.  godine preimenovano je u Podružnicu GSKG, koja posluje unutar Zagrebačkog holdinga d.o.o., da bi od studenoga 2013. godine ponovno prešlo u trgovačko društvo.
Sam GSGK u 2019. godini imao je 121. milijun kuna prihoda, 11,3 mil kn dobiti te je imao ukpno 326 zaposlenika u koje nisu uračunati agencijski radnici. Godinu kasnije 2020. – imali su 112 milijun kuna prihoda, 1,83 mil kn dobiti, te 324 zaposlenika.
Iako je njihova primarna djelatnost održavanje stambenih objekata, između ostaloga, održavaju jedan od simbola grada Zagreba – Grički topa, a brinu i o održavanju javnih prolaza, pothodnika, fontana i WC-a.

Čime se bave?

GSKG za primarnu djelatnost ima održavanje stambenih objekata, no to nije sve što pokrivaju.

Tako, među ostalim, nude pravnu i tehničku pomoć za otklanjanje nedostataka kod preuzimanja zgrade, izradu programa upravljanja i održavanja objekta, izvođenje potrebnih radova, redovno i izvanredno održavanja, hitne popravke, sanaciju pročelja, krovova, održavanje dizala.

Sljedeća djelatnost koju pokrivaju je obavljanje pravnih poslova što uključuje stručnu pomoć pri sklapanju međuvlasničkog ugovora i ugovora o upravljanju, zastupanje suvlasnika pred sudovima i drugim tijelima vlasti, pomoć pri utvrđivanju i rješavanju vlasničkih odnosa te upisa u zemljišne knjige.

Pokrenuli su i niz dodatnih programa (npr. Program obnove pročelja, Program obnove kotlovnica, Program usklađivanja dizala s propisima i dr.) te imaju oko 180 tisuća prostora koji su im na održavanju, što iznosi oko 85% fonda grada Zagreba.

Uloge i zaposlenici GSKG

GSKG ima nekoliko sektora koji zapošljavaju te su oni nadležni za obavljanje različitih funkcija.
Tehnički sektor nadležne je za redovno održavanje zgrada – preko Područnih službi, hitne popravke na zgradama – preko prijemnog centra i ugovornih izvoditelja, velike popravke na zgradama, zaštitu na radu i zaštitu od požara, održavanje komunalnih objekata, fontana, javnih WC-a, podvožnjaka, pothodnika i prolaza.

Odjel graditeljstva, između ostalog, aktivno sudjeluje u realizaciji programa energetske obnove višestambenih zgrada.

U Odjelu elektrostrojarstva obavljaju se i poslovi vezani za ugradnju uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnici) ili uređaja za mjerenje potrošnje  toplinske energije.
Odjel komunalnih poslova bavi se programom održavanja javnih objekata te građevina kao i uređaja javne namjene.

Jedna od djelatnosti GSKG-a je i organiziranje održavanja javnih objekata te građevina i uređaja javne namjene na području grada Zagreba.

Dispečerski centar hitnih popravaka jedna je od bitnih službi Tehničkog sektora, koji ima organizirano dežurstvo od 0-24 sata. Njegova temeljna djelatnost je otklanjanje kvarova na vodovodnim instalacijama, kanalizaciji, centralnom grijanju, hidroforima i prepumpnim stanicama.
Isto tako GSKG već niz godina organizira rad Sektora tehničkih poslova i putem 12 područnih službi koje su raspoređene po gradskim četvrtima. Na taj način se suvlasnicima i njihovim predstavnicima omogućilo da brojna tehnička pitanja vezana za zgradu rješavaju u tim ispostavama i bez potrebe dolaska u sjedište.

Sektor pravnih i općih poslova te Sektor financijsko računovodstvenih poslova unutar koje sektora se nalaze Odjel knjigovodstva zgrada, Odjel financija i plana, Odjel računovodstva.

Osim toga imaju i Sektor naplate naknada koji obavlja poslove utvrđivanja i naplate zakupnine, najamnine, komunalne naknade i spomeničke rente kao i naknade za uređenje voda. Sastavni dio ugovora su godišnji programi rada na poslovima ažuriranja i naplate prihoda.

Baš iz Sektora naplate naknada, pravnih i općih poslova kao i onih računovodstvenih dolaze oni koji su ostali bez posla u prvom Tomaševićevom rezu.

Za kraj podsjetimo, Tomislav Tomašević na prošlotjednoj je Skupštini Zagrebačkog holdinga razriješio staru i imenovao novu Upravu te Nadzorni odbor. Za predsjednicu Nadzornoga odbora imenovana je Suzana Brenko, a za članove Odbora Ratko Bajakić i Damir Topić, priopćio je Ured zagrebačkog gradonačelnika. Imenovan je i djelomični sastav Uprave Holdinga od dva člana – predsjednik Uprave Nikola Vuković i član Uprave Ante Samodol.

 

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap