Pretraga

100 milijuna kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća: Raspisan Javni poziv s detaljima

A- A+

Objavljen je novi Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Za mjeru je izdvojeno gotovo 100 milijuna kuna, a po obiteljskoj kući će se dodjeljivati do 128 tisuća kuna. Podnošenje prijava započinje 15. studenog.

Poticaji za energetsku obnovu kuća

Ilustracija | foto: Pixabay

Kućom se smatraju svi legalno izgrađeni objekti koji zadovoljavaju jedan od dva uvjeta: imaju građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2, i imaju najviše tri stambene jedinice. Kuća mora biti energetski certificirana – razreda C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno B ili boljeg u primorskoj. Također, na pozivu se neće uzimati u obzir obiteljske kuće oštećene u potresu.

Prijave se razmatraju prema rednom broju zaprimanja. Procjena je da će provedbom Poziva biti ugrađeno 2.350 sustava za korištenje OIE. Ukupan iznos sredstava iznosi čak 95 milijuna kuna, odnosno 12.608.666,80 eura. Po obiteljskoj kući će se dodjeljivati do 128 tisuća kuna (16.988,52 eura), odnosno sufinancirat će se:

Opravdani troškovi su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva – ograničenja su navedena u tablici.

Tablica – Ograničenja za mjere ugradnje sustava za korištenje OIE

Donosimo i popis tehničkih uvjeta.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Prijava se podnosi pisanim putem, a dokumentacija na prijenosnom uređaju za pohranu podataka. Podnošenje prijave započinje 15. studenog 2022. godine od 9 sati, a poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine. U roku za dostavu prijava moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu – jedna obiteljska kuća, za jednu ili više mjera.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavni obrazac u .xlsx formatu,
 • Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja, u slučaju suvlasništva potrebno dostaviti za sve suvlasnike,
 • Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena,
 • Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće
 • Važeći energetski certifikat obiteljske kuće,
 • Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova,
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće,
 • Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji (‘Narodne novine’ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (‘Narodne novine’ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22),
 • Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
 • Izjavu prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika:
  • da obiteljska kuća nije oštećena u potresu,
  • da su osigurana vlastita sredstva za provedbu Projekta

Fond će korisniku isplatiti sredstva jednokratno, temeljem obostrano potpisanog ugovora, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu priznate od Fonda, koja mora sadržavati:

 • Zahtjev za isplatu sredstava s izvješćem o učincima projekta (obrazac Zahtjeva dostupan je na mrežnoj stranici Fonda),
 • Račun(e) izvođača radova s detaljnim troškovnikom i iskazanim jediničnim cijenama,
 • Dokaz o plaćanju računa (potvrda o plaćanju ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili uplatnica/isplatnica ili drugi odgovarajući dokaz),
 • Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos obveze plaćanja izvođaču radova/dobavljaču opreme s korisnika na Fond, u tri (3) primjerka, sklapa se isključivo ukoliko korisnik račun(e) nije isplatio u cijelosti uz obveznu dostavu dokaza o plaćanju vlastitog učešća Iznose potraživanja u ugovor upisuje Fond, temeljem računa i dokaza o plaćanju,
 • Izjavu izvođača radova o jamstvenim rokovima za radove (najmanje 2 godine) i opremu (na rokove koji nisu kraći od rokova dobavljača opreme),
 • Fotodokumentaciju novog sustava nakon provedbe Projekta,
 • Dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u).
  Izdvojeni članak

  [VIDEO] Šesta epizoda Koordinacije bavi se obnovljivim izvorima energije: ‘Njihova primjena postaje političko pitanje’

Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Poziva, a završava 30. lipnja 2024. godine. Unutar razdoblja prihvatljivosti troškova moraju nastati i biti plaćeni svi troškovi te korisnik mora dostaviti Fondu zahtjev za isplatu s potpunom dokumentacijom. Odobreni i ugovoreni iznosi u kunama isplaćivat će se u kunama do 31. prosinca 2022. godine, a nakon 1. siječnja 2023. godine u eurima.

Donosimo i čitav tekst poziva.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
100 milijuna kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća: Raspisan Javni poziv s detaljima
Share via
Copy link
Powered by Social Snap