Pretraga

Petogodišnja Strategija za zeleni Bjelovar – uključuje i ozelenjivanje industrijskih zona

A- A+

Grad Bjelovar usvojio je Strategiju zelene urbane obnove za razdoblje od 2022. do 2027. godine. Dokument je izradio arhitektonski ured 3 E PROJEKTI d.o.o, a obuhvaća opsežnu analizu zelenih otvorenih prostora na području Grada.

grad Bjelovar

grad Bjelovar | foto: Grad Bjelovar, Štefan Brajković

Strategija obuhvaća elemenata zelene infrastrukture te izdvojenih objekata koji imaju potencijala za primjenu načela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Cilj usvajanja strategije je sustavno unaprjeđenje tih objekata, njihova zaštita, upravljanje i planiranje.

Ovim dokumentom se predlaže mreža zelene infrastrukture i to na razini konačnog plana zelene infrastrukture zajedno s aktivnostima/projektima od strateškog značaja. Strategija potiče ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike, a sve u korist lokalne zajednice Grada Bjelovara.

Kvalitetnija iskorištenost prostora

Kružno gospodarenje prostorom i zgradama, u smislu ovog dokumenta, odnosi se na planiranje i gradnju novih zgrada, odnosno revitalizaciju i prenamjenu napuštenih i slabo korištenih prostora i zgrada, sve radi poticanja ponovnog korištenja uz produljenje trajnosti prostora i zgrada, poticanja mjera smanjenja količine građevnog otpada te povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Ističe se kako je na cjelokupnom području Grada veći broj nekorištenih ili slabo korištenih prostora i zgrada koji predstavljaju izniman potencijal za primjenu načela zelenog razvoja.

Izdvojeni članak

Grad Bjelovar dobio preko 3,6 milijuna eura za obnovu: Radovi moraju biti gotovi do kraja lipnja

S obzirom na relativnu nisku stopu izgrađenosti, visok udio otvorenih javnih prostora unutar užeg gradskog središta i visoku vrijednost pojedinih elemenata gradskog i prigradskog krajobraza, u Strategiji je naglašeno kako na razini Grada Bjelovara postoji izniman potencijal za njihovo povezivanje i stvaranje funkcionalne mreže zelene infrastrukture. Kada su u pitanju razvojni potencijali Strategija kao osnovu provedbe ističe se velik broj neurbanizirani otvorenih površina koje je potrebno povezati u funkcionalnu gradsku zelenu mrežu.

Ozelenjivanje industrijskih zona

Razvojni potencijali strategije obuhvaćaju i ozelenjivanje svih gospodarskih i industrijskih zona i pripadajućih infrastruktura, što se osobito odnosi na zonu između željeznice i zaobilaznice istočno od gradskog središta, s ciljem smanjenja efekta toplinsko-vizualne zagađenosti.

Također Strategijom je utvrđena  i potreba hitne izrade krajobrazne osnove Grada Bjelovara koja će biti osnovna prostorno planerska podloga integralne zaštite identiteta krajolika, te prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti. Ova se potreba odnosi na područje šuma Kreševina, Lug i Bedenik, te područjima uz lokalne tokove i korita vodenih površina.

Pogledjate i kako u Splitu nastoje ozeleniti javne površine.

Copy link
Powered by Social Snap