Pretraga

Prenamjena parkirnih mjesta zbog biciklističke staze uzduž Prilaza baruna Filipovića

A- A+

U organizaciji Vijeća gradske četvrti Črnomerec održana je prezentacija prometnog rješenja biciklističke staze uzduž Prilaza baruna Filipovića i Ulice grada Mainza. Projektom je predviđena prenamjena nekoliko parkirnih mjesta iz kosih u uzdužna kako bi se napravilo mjesta za bicikliste. Naručitelj projekta je grad Zagreb, a dokumentaciju je izradio PROMETIS d.o.o.

Projekt planirane biciklističke staze | Prometis d.o.o.

Zainteresiranim Zagrepčanima je 13. listopada u Slovenskoj 21 prezentirana projektna dokumentacija projekta ‘Novelacija prometnog koridora biciklističke infrastrukture koridora Prilaz baruna Filipovića’. Projekt obuhvaća izmjene i dopune postojeće projektne dokumentacije ‘Povezivanje i uspostavljanje biciklističkih staza Prilaz baruna Filipovića – Ulica Grada Mainza – Trg Francuske Republike’ koju je izradio i dostavio PROMETIS d.o.o. kao izvoditelj, te ju je naručitelj, odnosno Grad Zagreb, prihvatio u srpnju prošle godine.

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec Dražen Lučanin, projektant tvrke Prometis i ispred Grada Zagreba voditelj Odjela za planiranje i pripremu razvojnih prometnih projekata Hrvoje Pilko, predstavili su projekt zainteresiranim građankama i građanima te sudjelovali u konstruktivnoj diskusiji o prvoj cjelovitoj i fizički odvojenoj dvosmjernoj biciklističkoj stazi koja bi spojila istok i zapad tog kvarta.

Predstavljeni projekt je dio većeg projekta – ‘Povezivanje biciklističke infrastrukture na području mjesnih odbora’. Projektima sadržanim u toj dokumentaciji nisu bile predviđene građevinske intervencije već se radilo o izradi rješenja u smislu izmjene i dopune tlocrtne, i vertikalne signalizacije i prometne opreme u jednoj ili više ulica te uspostave zona ograničenja brzine (30 ili 40 km/h) bez građevinskih intervencija i mijenjanja tehničkih karakteristika prometnica. Zbog novih spoznaja i mogućnosti te kompleksnosti rješenja predviđenih projektnim elaboratom ‘Povezivanje i uspostavljanje biciklističkih staza Prilaz baruna Filipovića – Ulica Grada Mainza – Trg Francuske Republike’ tražena je izrada izmjena i dopuna postojeće dokumentacije kako bi se osigurao neprekinuti biciklistički koridor duž cijelog sagledanog područja.

Prema zahtjevima naručitelja prostorni obuhvat ove projektne dokumentacije ostao je nepromijenjen, tj. obuhvaćen je prometni koridor od raskrižja Zagrebačke ceste – Prilaz baruna Filipovića na zapadu do raskrižja trg Francuske Republike – Reljkovićeva ulica na istoku. No zbog kompleksnosti zahtjeva na nekim je dijelovima bilo potrebno predvidjeti manje građevinske intervencije koje se uglavnom tiču prenamijene parkirnih mjesta iz kosih u uzdužna (radi osiguravanja dovoljne širine za uspostavu pješačko-biciklističkih koridora) te prenamijene dijela kolničke konstrukcije (radi dopune ukinutih parkirnih mjesta).

Sve izmjene i dopune projektne dokumentacije tekstualno su opisane. Grafički je prikazano novoprojektirano stanje usklađeno sa zahtjevima naručitelja, odnosno Grada Zagreba. Svi potrebni radovi opisno i cjenovno su sadržani u Troškovniku u kojem se navodi ukupni trošak od 1.329.220,28 kuna za taj projekt koji u cijelosti možete pogledati ovdje

Share via
Copy link
Powered by Social Snap