Pretraga

Za gotovo 165 milijuna eura unaprjeđuje se lučka infrastruktura diljem obale

A- A+

Unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. ugovoreno je ukupno 25 projekata unaprjeđenja lučke infrastrukture. Lučki projekti iz OPKK ukupne su vrijednosti od gotovo 165 milijuna eura, a s provedbom je završilo 11 projekata. Brojne luke i lukobrani prošireni su, napravljena su nova pristaništa za trajekte i brodove te su izvedeni pomaci na cestovnoj strukturi u primorskom predjelu. Za osam lučkih projekata ishođene su uporabne dozvole, a za šest projekata radovi su u izvođenju.

novi terminal Vela Luka | foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

novi terminal Vela Luka | foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. ugovoreno je ukupno 25 projekata unaprjeđenja lučke infrastrukture. Ukupna vrijednost svih lučkih projekata iz OPKK iznosi gotovo 165 milijuna eura, prenosi morski.hr.

Gotova provedba projekata na Kvarneru i u Zadru

Dosad je s provedbom završilo 11 projekata. Županijska lučka uprava Zadar dovršila je fazu 1, podfazu 2 projekta, u luci Tkon na otoku Pašmanu. U luci Tkon nadograđeno je postojeće trajektno pristanište te je uređen plato pristaništa za ukrcaj-iskrcaj vozila. K tome, obostrano uz pristup trajektnom pristaništu uređene su površine te je izgrađen podmorski propust za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg dijela akvatorija. Projekt je vrijedan nešto više od 4,3 milijuna eura.

Završen je i projekt lučke uprave Crikvenica kojim se unaprijedila sigurnosna zaštita luke, dovršena je izgradnja sekundarnog lukobrana koji će štititi luku od valova te je u pravilnom tlocrtnom ‘T’ obliku  dograđena ‘Mala palada’ koja također štiti od valova u novoplaniranom akvatoriju luke. Projekt je ukupne vrijednosti od skoro 4,4 milijuna eura.

Izdvojeni članak

Završena velika jadranska luka, ugrađeno 915.000 kilograma armature i 6.000 kubika betona

Nadalje, županijska lučka uprava Cres dovršila je projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres, ukupne dužine 185 m, koji služi za prihvat linijskih putničkih brodova, a uređen je i uski obalni pojas dužine oko 280 metara. U lukama Unije je pak Županijska lučka uprava sanirala i produžila postojeće pristanište luke.

U Sućurju, na otoku Hvaru, lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije projektom je dogradila postojeći pristanišni gat luke u duljini od 80 m, a izgrađen je i operativni plato površine oko 3.200 kvadratnih metara, za skoro 3 milijuna eura. Na području županije, županijska uprava za ceste, dovršila projekt izgradnje ceste, duljine 4.825 metara, od križanja županijske ceste ŽC 6161 pa do križanja s odvojkom nerazvrstane ceste prema Turističkoj zoni ‘Luka’.

Dovršena i provedba u Splitsko-dalmatinskoj te Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Županijska lučka uprava Korčula završila je rekonstrukciju lukobrana Puntin na zapadnoj obali Luke Korčula kako bi se unaprijedila kvaliteta javnog pomorskog prijevoza i povećala sigurnost putnika na cjelogodišnjim brzobrodskim linijama, za oko 1,3 milijuna eura. U Gradskoj luci Split, s druge strane, poveden je projekt dogradnje odnosno proširenja Obale kneza Domagoja – u dvije dionice. Cijena tog projekta iznosi 5,6 milijuna eura.

Izdvojeni članak

Ima li velebna luka u malom dalmatinskom mjestu važeću građevinsku dozvolu?

Županijska lučka uprava Dubrovnik pak, dovršila je projekt vrlo važan za stanovnike elafitskog otoka Koločepa. Širinom i dužinom proširen je postojeći pristanišni gat te je povećana dubina gata, a uređena je i obalna linija s vertikalnim obalnim zidom u dužini od 65,03 m. Cijena radova bila je oko 4 milijuna eura. Projektom lučke uprave Novalja, s druge strane, osigurat će se voz za trajekt dužine 120 metara, a proširenjem ulaza u uvalu na obali, većim trajektima će se olakšati manevar. Ti radovi ukupno će bit vrijedni 9,7 milijuna eura.

Posljednji projekt u provedbi onaj je Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, a u pitanju je cesta na otoku Šolti. Dosad, projektom je izgrađena prva faza obilaznice duljine 1,1 km. Izgradnjom pristupne prometnice, doprinijet će se povezanosti otoka s kopnom te će se pogodovati boljem protoku prometa.

Ishođene uporabne dozvole za osam lučkih projekata

U sklopu Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka, za 14,7 milijuna eura, na području bivše tvornice ‘Jadranka’ izgrađena su tri trajektna veza s ukupno raspoloživom operativnom zaobalnom površinom od 18 685 četvornih metara. Uz to, županijska lučka uprava Krk, dogradila je lukobran Vela riva te je produžila sekundarni lukobran Mala riva. Oba lukobrana služe za prihvat linijskih putničkih brodova ovisno o stanju vjetra. Projekt od skoro 5,5 milijuna eura još nije priveden kraju.

Izdvojeni članak

Obnovljena luka Glavotok, simbol povezivanja Krka s kopnom prije izgradnje mosta

U Zadru pak, napravljeni su radovi rekonstrukcije Obale kralja Petra Krešimira IV, čime je lučka uprava Zadar dovršila je uređenje poznate zadarske rive, a izvedena je i rekonstrukcija zaobalnog dijela Liburnske obale. Na taj način, stvoreni su uvjeti za prihvat brzobrodskih i brodskih plovila u luci Zadar – Poluotok. Projekt je iznosio skoro 9 milijuna eura. U luci Sali na Dugom otoku u blizini zgrada, izgradnjom obale u dužini od 149 metara izvedeno je proširenje luke, uređenje zaobalne površine uz novoizgrađene obale te je izrađen lukobran za zaštitu od valova u dužini od 114,5 metara.

U Ličko-senjskoj županiji, Grad Novalja rekonstruirat će Primorsku ulicu, koja će biti proširena, s dodanim pješačkim i biciklističkim stazama, te će se osigurati parkirališna mjesta za obalni linijski promet. Sve to napravit će se za skoro 6 milijuna eura. Na kraju, rekonstruirat će se i županijska cesta ŽC 6161, točnije, poddionica faze 3, Supetar – Puščica.

Za šest projekata radovi u izvođenju

Šest projekata od ukupno 25, za koje su radovi u izvođenju, osim izgradnje pristupne ceste luci Soline u Trogiru, nastavit će se u sklopu faze 2 financirane u sklopu financijske perspektive 2021. – 2027. U sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik radit će se 3. faza zahvata. U Šibeniku će se podići zgrada budućeg terminala, s vanjskim uređenjem, za 8,2 milijuna eura, a luka Omiš u 2. je fazi izgradnje.  Projektom bi se u Omišu trebala rekonstruirat i dograditi pomorska luka – kako kopneni tako i morski akvatorij. Radovi će biti vrijednosti od nešto manje od 10,8 milijuna eura.

Na Korčuli se izmiješta nova luka, a već se provode radovi od 25 milijuna eura. Najudaljeniji naseljeni hrvatski otok Lastovo dobit će novi trajektni pristan s privezom na obali u duljini 110 metara, a te će se postojeća obala za trajekte produžiti, a u luci Rab rekonstruira se luka otvorena za javni promet. Na kraju, vrijedi spomenuti kako se rekonstruira županijska cesta ŽC 6133 – pristupna cesta luci Soline, Trogir. Ovim projektom obnovit će se dio prometne strukture, čime bi se Trogiranima trebalo olakšati prometovanje na području Trogira.

Na ljeto 2023. puno se govorilo o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Kakve promijene je donio te što je o njima rekla stručnjakinja za prostorno planiranje pročitajte ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap