Pretraga

Objašnjenje razlike između posjedovnog i vlasničkog lista

A- A+

Sigurno ste do sada puno puta čuli za pojmove “posjedovni list” i “vlasnički list”. Iako na prvi pogled može izgledati da se radi o dva sinonimna pojma, njihovo je značenje ipak različito. Naime, posjedovni list sadrži podatke o katastarskoj čestici i podatke o posjedniku te ga izdaje katastar. Međutim, posjedovni list nije ujedno i dokaz o vlasništvu, već vlasnički list kojeg pak izdaje gruntovnica.

Posjedovni i vlasnički list

Posjedovni list sadrži podatke o katastarskoj čestici, a vlasništvo se dokazuje vlasničkim listom | foto: Državna geodetska uprava RH

Štoviše, postoji i stanovita razlika između posjeda i vlasništva. Pravo vlasništva, primjerice, određuje se kao stvarno pravo na određenoj stvari koja ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari može činiti što ga je volja, kao i da svakog drugog od toga isključi, ali jedino pod uvjetom da to nije protivno tuđim pravima i zakonskim ograničenjima.

U prilog tome, vlasnik ima pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari. S druge strane, vlasnik ne mora nužno biti i posjednik neke stvari, a posjedovanje se pak definira kao fizičko čuvanje ili kontrola predmeta. Tako je glavna razlika između vlasništva i posjedovanja u tome što posjedovanje ima fizičko čuvanje ili kontrolu nad objektom, dok je vlasništvo pravo po kojem nekome nešto pripada.

Što je to posjedovni list?

Posjedovni list je dokument koji sadrži podatke o katastarskoj čestici, kao i podatke o posjedniku, odnosno korisniku pojedine čestice. Štoviše, uz identitet korisnika, posjedovni list sadrži podatke o broju katastarske čestice, načinu korištenja, površini i opisu objekata koji se nalaze na čestici. Međutim, posjedovni list nije dokaz vlasništva.

Drugim riječima, katastar označava posjed, odnosno posjedovne listove iz kojih se vidi tko je korisnik zemljišta ili nekretnine na pojedinoj čestici. Katastar, odnosno registar podataka o zemljištu i nekretninama Državne geodestske uprave zadužen je za izdavanje posjednovnog lista. Međutim, ispis posjedovnog lista ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava, već se ona izdaje u nadležnim područnim uredima za katastar i njihovim ispostavama.

Izdvojeni članak

Što je tabularna izjava i kako treba izgledati?

Katastar nije pouzdan za utvrđivanje vlasništva

Štoviše, na internetskim stranicama Državne geodetske uprave moguće je preko preglednika katastarskih podataka pregledati središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske, koja se pak vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave. Podaci koji se vode u spomenutoj bazi službeni su katastarski podaci, a preglednik omogućava uvid u katastarske podatke s određenim datumom za cijelu državu.

Tportal naglašava da su se prema starim propisima u katastar upisivali korisnici zemljišta koji često nisu bili i vlasnici, dok se po novim propisima u posjedovne listove upisuju i vlasnici. Stoga, katastar nije previše pouzdan za utvrđivanje vlasništva. Štoviše, često se događa da je u katastru evidentirana jedna površina čestice, a u gruntovnici druga, pa je te podatke potrebno uskladiti.

Izdvojeni članak

Thompson uklonio gromobran i protupožarni pristup s krova zgrade za koji tvrdi da je njegova terasa

Što je to vlasnički list?

Vlasnički list je dokument iz kojeg se vide podaci o vlasništvu, zapravo njime se dokazuje vlasništvo nad određenim zemljištem ili nekretninom. Vlasnički list izdaje gruntovnica, odnosno zemljišno-knjižni odjel nadležnog općinskog suda koji vodi zemljišne knjige, a tek nakon što se upiše vlasništvo, ono se ujedno može i dobiti. Drugim riječima, izvadak iz gruntovnice, odnosno vlasnički list pravi je dokaz vlasništva.

Vlasnički list je javna isprava, što znači da svatko može tražiti uvid o vlasniku i drugim pravima uknjiženim na pojedinoj katastarskoj čestici, ističe tportal. Osim toga, u gruntovnici je moguće dobiti i odgovore na sve nejasnoće vezane uz stanje nekretnina, kao i savjet na koji način riješiti neki problem. Osim u zemljišno-knjižnim odjelima, zemljišne knjige se mogu pronaći i u digitalnom obliku na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za pravosuđe.

Naime, vlasnički list sastoji se od tri dijela, a to su popisna lista (A), vlastovnica (B) i teretni lista (C). U tom dokumentu se nalaze sve bitne karakteristike nekretnine i zemljišta, uključujući opis, adresu i površinu, identitet vlasnika i zabilježba u slučaju da je neka nekretnina opterećena hipotekom ili nekim drugim teretom. Pregled vlasničkog lista na internetu je besplatan, međutim, isprintani vlasnički list ne priznaje se kao službeni dokument. Jedino se ovjereni izvadak nadležnog zemljišno-knjižnog odjela općinskog suda priznaje kao službeni vlasnički list.

Copy link
Powered by Social Snap