Pretraga

Održan sastanak Državne geodetske uprave i HKOIG-a: U tijeku pripreme novih pravilnika

A- A+

Pravilnik o katastarskom operatu i o geodetskim elaboratima su samo dio pravilnika koji će uskoro doživjeti promjene. Neki su u javnom savjetovanju, dok će drugi tek biti predstavljeni javnosti, izvjestili su iz Komore inženjera geodezije.

Ilustracija, foto: HKOIG

Održan je prvi sastanak glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka i Predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Adama Agotića dipl. ing. geod.. Na sastanku su čelnici navedenih tijela među sobom raspravili otvorene teme, kao i dogovorili određena daljnja postupanja.

Ravnatelj Šantek je obavijestio sve prisutne o tome kako teku pripreme novih pravilnika. Rekao je tako da je Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata objavljen u esavjetovanju te je otvoren za savjetovanje do 11. 11. 2022. godine. Pravilnik o geodetskim elaboratima također je objavljen na esavjetovanju, te je otvoren za savjetovanje do 11. 11. 2022. godine,

Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima je upućen u narodne novine te se čeka službena objava. Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina trebao bi stupiti na snagu 1.1.2023. zbog uvođena Eura kao službene valute plaćanja u Republici Hrvatskoj.

Radi se i na izradi novog Pravilnika o geodetskim elaboratima, o čijem napretku je izvijestila voditeljica na izradi, Pročelnica PUK Rijeka, Irena Benasić. Od bitnijih izmjena, ističu se nove svrhe geodetskih elaborata za evidentiranje izvedenog stanja vodne i željezničke infrastrukture, izmjena postupaka pozivanja stranaka u tijeku izrade geodetskih elaborata, te se naglašava važnost prethodnih mjerenja na terenu i pripreme za obilježavanje međa.

Izdvojeni članak

Izabran novi predsjednik HKOIG-a: Bit će na toj funkciji do kraja mandata

Također, u provedbi geodetskih elaborata izvedenog stanja cesta, komunalne infrastrukture, vodnih građevina i željezničke infrastrukture zadržat će se neupravni postupak provedbe istih, međutim lomne točke predmetnih katastarskih čestica dobit će oznake SE točaka sa atributima neupravnih predmeta.

Nova hijerarhija

Uspostavlja se i hijerarhija katastarskih čestica javnih dobara, pri čemu se u presjecima takvih čestica formiraju zasebne katastarske čestice u kojima će se omogućiti upis i iskazivanje nositelja prava za obje razine hijerarhije s ciljem omogućavanja davanja odnosno osnivanja prava građenja.

Kao jedno od otvorenih pitanja za raspravu u široj stručnoj zajednici je treba li uvesti obavezu evidentiranja cijelih katastarskih čestica koje su manje od 2.000 m2, odnosno uvesti takve cijele katastarske čestice unutar PMP-a uz samo nekolicinu iznimnih slučajeva. Očekuje se da će Pravilnik o geodetskim elaboratima biti pušten na javno savjetovanje sredinom listopada. Također, istaknuto je kako će promjena Pravilnika o geodetskim elaboratima iziskivati i promjene Pravilnika o načinu uporabe zemljišta i posebnim pravnim režimima.

Copy link
Powered by Social Snap