Pretraga

Novi zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za lakše i transparentnije investiranje

A- A+

Ministarstvo kulture i medija uputilo je u javno savjetovanje nacrt Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji se donosi nakon više od dva desetljeća. Novi prijedlog Zakona teži osigurati sveobuhvatnu reformu načina zaštite i upravljanja kulturnom baštinom, ali i bitno olakšati, te učiniti transparentnim proces obnove starih zgrada i spomenika.

Sanacija Orlandovog stupa u Dubrovniku|Foto: Grad Dubrovnik

Kako ističu iz Ministarstva kulture i medija, radi se o zakonskom okviru koji će biti jasan, precizan i osuvremenjen, usklađen s potrebnim izmjenama u provođenju mjera zaštite kulturnih dobara, u kontekstu klimatskih promjena, energetske krize i ostalih rizika. Posebno se poštuju sve međunarodne povelje, konvencije, preporuke i smjernice te propisi EU, a prije svega neposredno hrvatsko iskustvo u sprječavanju rizika i upravljanja kulturnim dobrima u izvanrednim okolnostima.

Zakon bi trebao dati okvir za izradu i objavu konzervatorskih podloga za sve zaštićene kulturno povijesne cjeline upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Propisuje se javna dostupnost izrađenih podloga putem e-usluga na portalu e-Građani i Geoportalu kulturnih dobara, čime se građanima, projektantima, drugim javnopravnim tijelima olakšavaju administrativni postupci koji zahtijevaju suglasnost Ministarstva kulture i medija. Poput ispunjavanja posebnih uvjeta, ishođenja odobrenja, potvrda te ostalih akata vezanih uz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, povezanih s propisima iz područja gradnje i prostornog uređenja.

Izdvojeni članak

Na ‘Plitvicama’ se gradi replika restorana Kozjak iz 1949. godine

Također nacrt novog Zakona predvidjet će mogućnost da se prije poduzimanja bilo koje radnje na kulturnom dobru od Ministarstva može dobiti prethodna konzervatorska lokacijska obavijest u kojoj su sadržane sve upute za postupanje, odnosno potrebna dokumentacija. Definirat će se mjere zaštite za sve vrste kulturnih dobara, kao i kriteriji za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra. Detaljno će se i urediti zaštita arheološke baštine i financiranje arheoloških istraživanja sredstvima državnog proračuna u slučaju izgradnje obiteljskih kuća, što nije predviđeno postojećim Zakonom.

Precizno će se urediti zaštita kulturnih dobara u slučaju izvoza i iznošenja iz Republike Hrvatske te uvoza, odnosno unošenja iz trećih zemalja. Jasnije se i jednostavnije propisuje i postupanje prilikom provođenja mjera zaštite kulturnih dobara za vlasnike i korisnike i ostale dionike koji sudjeluju u redovitom održavanju, obnovi i zaštiti kulturnih dobara.

Pogledajte ovdje kakve sve opasnosti vrebaju iz obnove kulturni dobara.

Copy link
Powered by Social Snap